Beliggenhet midt i Hønefoss'

smørøye

Sentrumstorget har gangavstand til alle byens knutepunkter

  • Gunstig adkomst, både for gående, syklende og kjørende
  • Sentrumstorget er en av byens mest trafikkerte gang- og sykkelpassasjer 
  • Langs byens mest trafikkerte gjennomfartsåre
  • Omkranset av boliger
  • 300 meter fra byens rutebilstasjon
  • 500 meter fra togstasjon
  • 150 meter fra populære Søndre torg
Kart-utsnitt.png