Beliggenhet midt i Hønefoss'

smørøye

Sentrumstorget har gangavstand til alle byens knutepunkter

  • Gunstig adkomst, både for gående, syklende og kjørende
  • Sentrumstorget er en av byens mest trafikkerte gang- og sykkelpassasjer 
  • Langs byens mest trafikkerte gjennomfartsåre, med direkte innkjøring til Sentrumstorgets store parkeringshus
  • Omkranset av boliger og kontorarbeidsplasser
  • 200 meter fra byens rutebilstasjon
  • 350 meter fra togstasjon
  • I starten av gågata, 50 meter fra populære Søndre torg
Kart-utsnitt.png