regionen har svært godt

kundegrunnlag

sentrumstorget passeres
av rundt 30 000 personer hver dag

  • Ringerike kommune har 30 000 innbyggere
  • Med de omkringliggende kommunene, som Modum, Jevnaker, Hole og Krødsherad utgjør det totale kundegrunnlaget cirka 60 000 personer
  • Ringeriksbanen og utbyggingen av E16 vil skape vekst i regionen.
  • Det er forventet ytterligere befolkningsvekst på 10 000 personer i løpet av de neste syv årene.